Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Budowanie zespołu

510 zł 20 h

Program:

1. Istota zespołowości.

2. Korzyści pracy w zespole – efekt synergii.

3. Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość.

4. Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju.

5. Role podejmowane przez członków zespołu.

6. Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu.

7. Mechanizmy zespołowe.

8. Układanka osobowości w zespole.

9. Skuteczne komunikowanie się w zespole.

10. Źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole.

11. Style reagowania na sytuacje trudne.

12. Budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win.

Cele:
Wzrost kompetencji wykorzystania zasobów tkwiących w zespołach. Rozwój  umiejętności budowania zespołów i zarządzania różnorodnością. Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole. Budowanie ducha współpracy w oparciu o wspólny cel i zaangażowanie poszczególnych członków zespołu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 510 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs Budowanie zespołu"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI