Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Coachingowe metody zarządzania

510 zł 10 h

Program:

1. Coaching, jako styl zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Coaching, jako sztuka zadawania pytań.

3. Modele prowadzenia rozmów w oparciu o zasoby.

4. Koło Priorytetów.

5. Model GROW.

6. Model Wizja – Strategia – Determinacja.

7. Dialog motywacyjny w rozwoju kompetencji pracowników.

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi czynnikami motywującymi pracowników w zależności od indywidualnych potrzeb. Przećwiczenie planowania i prowadzenia skutecznych rozmów coachingowych, motywujących, dyscyplinujących i rozwijających z pracownikiem. Nabycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych. Zapoznanie uczestników z metodami skutecznej komunikacji pomiędzy przełożonym i podwładnym w oparciu o strategie coachingu. Rozwój umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów w codziennej pracy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 510 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs Coachingowe metody zarządzania"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI